život u trenutku svjesnost sada angie frankos coach mentor

Važnost sadašnjeg trenutka

Živite li sada, u prošlosti ili u budućnosti? Iako je realno nemoguće živjeti bilo gdje nego u sadašnjosti, mnogi od nas su toliko preokupirani sutrašnjicom, onime što ‘moraju’, onime što im stoji na ‘to do’ listi da u potpunosti zaboravljaju na sadašnji trenutak i na to da je sadašnji trenutak jedini u kojem zaista živimo! …

Važnost sadašnjeg trenutka Read More »